Varför Selma?

Vi har valt att använda ”Selma” som en markör för vårt arbete för en starkare demokrati. Tanken med det är att länka till tre spår:

  • Selma Lagerlöf var en aktiv och konsekvent förkämpe för demokratiska fri- och rättigheter: hela vägen från rösträttskampen på 1910-talet till ett hårt motstånd mot Hitlertysklands antisemitism. Att hon i en betydande roll drev hbtq-frågorna framåt, om än informellt och med många positiva konsekvenser först efter sin död, är en viktig del av denna bild. 
  • Selma, i Alabama, är en ikonisk stad för den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess strid för grundläggande fri- och rättigheter. Martin Luther Kings betoning av gemenskap i stället för separatism och av allas ansvar för att värna allas rättigheter är särskilt relevant i dagens situation.
  • Namnet Selma, med variationer, är gångbart såväl inom den europeiska kultursfären som i stora språk som turkiska och arabiska. Därmed blir det ett slags gemensam nämnare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *