Nu är vi igång!

Idag lanserades Selmainstitutet på ett välbesökt event i Göteborg. Hur skapar man en starkare demokrati? På det temat ledde Ann-Sofie Hermansson en diskussion med en …

Selmainstitutet på g!

Selmainstitutet kommer att bli en politiskt och religiöst obunden idéverkstad som på bred front arbetar för en starkare demokrati. Selmainstitutet är för närvarande under uppbyggnad. …