Om oss

Selmainstitutet är en politiskt och religiöst obunden idéverkstad som på bred front arbetar för en starkare demokrati.

Med inriktningen att fungera som en aktiv och framåtblickande kraft i centrala demokratifrågor ska föreningen:

  • främja en idé-, kunskaps- och policyutveckling för att bygga en starkare demokrati där allas frihet, rättigheter, engagemang och deltagande respekteras och värnas
  • fokusera på de utmaningar som den moderna demokratin står inför: såsom att höja valdeltagandet, öka delaktigheten, stärka dialogen mellan medborgare och olika samhällsaktörer samt motverka problem och missförhållanden i form av bl a hedersförtryck, anti-demokratiska krafter och parallella strukturer
  • bidra till att hela samhället aktiveras i dessa frågor genom att i positiv och konstruktiv andra verka för koordinering och samarbete med andra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå som är relevanta i sammanhanget

Föreningen ska driva och stödja initiativ, aktiviteter och program som handlar om eller anknyter till forskning, analys, debatt, utbildning och fortbildning. Målgruppen för insatserna ska vara såväl privatpersoner som företag, organisationer, forsknings- och utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer. Föreningen ska vara religiöst och partipolitiskt obunden.

Styrelse:

Ann-Sofie Hermansson (ordförande)

Anna-Lena Lodenius

Sofie Löwenmark

Allan Stutzinsky

Moa-Lisa Fransson

Mikael Thörnqvist